baner_JEROMIERZ.jpg
Joomla extensions and Joomla templates by JoomlaShine.com

Znajdź w serwisie

O twierdzy Josefov
Spis treści
O twierdzy Josefov
O twierdzy Josefov cz.2
ImagePowstanie Josefovskiej twierdzy było wynikiem walk o dziedzictwo habsburskie oraz strat terytorialnych habsburskiej monarchii na kożyść królestwa Prus. Sytuacja nie uległa zmianie nawet w wyniku wojny o sukcesję bawarską w latach 1778-1779. Stare twierdze: Kłodzko, Nysa oraz Świdnica pozostały w rękach nieprzyjaciela dlatego też obronę Czech i Moraw miały zapewnić nowe fortyfikacje. Na nowoczesne twiewrdze przekształcono Ołomuniec i Hradec Kralove, a w latach 1780-1790 dołączyły do nich dalsze dwa, a mianowicie Josefov i Terezin. Od początku miały one statut miast, a cywilni mieszkańcy świadczyli wojsku potrzebne usługi. Opracowanie projektu miasta-twierdzy powierzono generałmajorowi Duhamela de Ouerlonde.Ouerlonde sprawował nadzór nad fortyfikacjami znajdującymi się na granicy z imperium osmańskim i miał on swój udział w przebudowie fortyfikacji w Petrovaradinie i Arradzie. Jako podstawowy schemat umocnień Plesu wybrał on tzw. trzeci system marszałka Vaubana z poprawkami jego następcy Louisa Cormontaigne oraz wykorzystał elementy tzw. szkoły mezierskiej. Przedewszystkim jednak doskonale wykorzystał ukształtowanie terenu oraz cieki wodne. Querlonde powierzono także kierowanie budową josefovskiej twierdzy. Kamień węgielny pod twierdzę położono 3 października 1780 roku w obecności cesarza Józefa II. 
 
ImageWiększość pierwotnych mieszkańców wsi Ples musiała opuścić swoje domy. Na ogromnym placu budowy pracowały tysiące żołnierzy i robotników z całej monarchii. Budowa twierdzy zmieniła życie całego regionu. Cesarski akt lokacyjny z roku 1782 określał warunki budowy i rozwoju miasta wewnątrz obwarowań. W roku 1787 twierdza była niemal gotowa. Zużyto czterysta milionów cegieł. W trakcie budowy prowadzono eksperymenty z wykorzystaniem węgla kamiennego, co przyczyniło się do rozwoju górnictwa pod górami Jastrzębimi. W roku 1793, na cześć swego założyciela, twierdza została przemianowana na Josefov. Jądrem całego kompleksu obronnego o powierzchni 266 ha jest twierdza górna. Od zachodu była ona wzmocniona dziełem rogowym. Ważnego przedmościa na Łabie boniło dzieło koronne, przedpole chronione było przez fort Brdce oraz trzy wzniesione później lunety - te fortyfikacje zewnętrzne zniknęły jednak bez śladu. Zdolności obronne twierdzy nie ograniczały się jedynie do obwarowań. Istotną przeszkodą w dotarciu do nich były tereny zalewowe, które można było zatopić wodami dwóch rzek. Najskuteczniejszą bronią obrońców był jednak rozległy system podziemi. Dziś jest on największą atrakcją turystyczna Jozefova. Do twierdzy należały też prochownie czasu pokoju, umieszczone przy drodze państwowej z Jeromierza do Hradca Kralove.
 
ImageObwarowanie górnej twierdzy tworzył wewnętrzny wał z ośmioma bastionami i przyległymi kurtynami, czterema przeciwstrażami i trzema bramami. Po wewnętrznej jego stronie biegł ciągły pas koszar  obwodowych, które dosłownie obejmowały miasto. Koszary wzmacniały wał wewnętrzny, a jednocześnie zapewniały bezpieczne zakwaterowanie dla żołnierzy i to w pobliżu ich posterunków bojowych. Pojedyncze budynki koszar przylegały do kurtyn natomiast pary koszar zamykały szyje bastionów. Przez kurtyny przechodziły trzy bramy wyposażone w zwodzone mosty oraz poterny z wyjściami na dnie fosy.  Sucha fosa przed głównym pierścieniem obwarowań zawierała dalsze dzieła obronne - trójkątne reweliny, kleszcze i kaponiery. Rozdzielały one fosę na łatwiej kontrolowane odcinki.


 
Copyright © 2009-  | All Rights Reserved
Josefov Kędzierzyn KoŸle KŁODZKO Kraliky Nysa Srebrna Góra Œwidnica
logo Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 logo